RADE KONČAR ZAVARUVANJE I SERVIS D.O.O.

bul. Treta Makedonska brigada b.b.
1000 Skopje
R.Macedonia

tel:+389 2 2463 396

fax:+389 2 2467 305

mobile: +389 70 234 653


e-mail:
rk@rkweld.com.mk

welding@rkweld.com.mk